Tuesday, December 15, 2009

:: Ikak Tian Ka Anâk Nao Bac

Manyi adaoh drei di Panran...


This song is specially dedicated to my mom and dad, also an alert to my younger brother.


Adei ley, peng baik sa-ai ndom ni..

Adei nao bac klak sang klak palei..

Kayua nan inâ imâ ciip rambah rambi..

Juai wer apakar inâ saong imâ juai adei..

Bac bitanat hadei hu phuel ka paran drei..

Adei hadah mbaok inâ imâ jang buei rei..

No comments: